Loading...
Disable Preloader

Webinar ’’Distance makes us stronger’’!


Author: milm123

Categories: Projekti i Saradnja

Tags: webinara


23-25 Aprila održan je serijal Webinara pod nazivom ’’Distance makes us stronger’’, ovim se OT Centar uključio u borbu protiv epidemije Coronavirus-a u Srbiji.
Na Webinaru se moglo čuti dosta o samoj Okupacionoj terapiji, njenim počecima i iskustvom stečenim u uslovima izolacije i poslovnog angažmana profesionalaca u zaštiti mentalnog zdravlja. Takođe bilo je reči iz aspekta Muzikoterapije i našeg Danijela Puvače koji je dao svoje viđenje situacije.
Zahvalni smo svim učesnicima Webinara!
Kako je bilo, možete pogledati sva tri dela na našoj FB stranici:

Prvi dan


Drugi dan


Treći dan

Naši Prijatelji