Loading...
Disable Preloader

Projekti i Saradnja
Održan Kurs I kategorije sa međunarodnim učešćem u Beogradu

Author: milm123

Categories: Edukacija

Tags: kurs-otcentar-beograd

Početkom Novembra 2019.godine u Beogradu održan je Domaći kurs I kategorije sa regionalnim učešćem u organizaciji Centra integrativne okupacione terapije. Edukativni skup je bio posećen u predv... Read more...


Tokom 2019 smo bili vredni!

Author: milm123

Categories: Edukacija

Tags: edukacija-otcentar-2019

Jedan od osnivača OT Centra u toku 2019.godine održao je nekoliko predavanja i bio učesnik mnogih skupova sa regionalnim i međunarodnim učešćem. U Februaru, Martu i Aprilu 2019. godine u sklad... Read more...


Predavanje u Mostaru

Author: admin

Categories: Okupaciona Terapija | Projekti i Saradnja | Edukacija | Radna Terapija

Tags: predavanje-u-mostaru

Nakon završenog predavanja na temu "Okupaciona terapija, njena primena i značaj u mentalnom zdravlju", zahvaljujemo se na pozivu Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, katedre za Psihologiju... Read more...


Naši Prijatelji