Loading...
Disable Preloader

Projekti i Saradnja
Izložba ’’POČETAK’’

Author: milm123

Categories: Radna Terapija

Tags: izlozba-pocetak

Naš najznačajniji projekat je izložba ’’Početak’’, ovim projektom želeli smo da uvedemo inovacije i vidljive rezultate u polje zdravstvene, socijalne i društvene inkluzije osoba sa menta... Read more...


Predavanje u Mostaru

Author: admin

Categories: Okupaciona Terapija | Projekti i Saradnja | Edukacija | Radna Terapija

Tags: predavanje-u-mostaru

Nakon završenog predavanja na temu "Okupaciona terapija, njena primena i značaj u mentalnom zdravlju", zahvaljujemo se na pozivu Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, katedre za Psihologiju... Read more...


Naši Prijatelji