Projekti i Saradnja

Predavanje u Mostaru

Nakon završenog predavanja na temu "Okupaciona terapija, njena primena i značaj u mentalnom zdravlju", zahvaljujemo se na pozivu Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, katedre za Psihologiju.

Spoj entuzijazma, dobre energije i želje za učenjem novih veština studenata psihologije Sveučilišta u Mostaru, pokazalo se kao pun pogodak!

Učesnici su imali prilike da saznaju kako Okupaciona terapija podstiče timsku saradnju, koliki je terapijski i dijagnostički značaj OT u tretmanu osoba sa mentalnim poteškoćama, koliko značaja ima pravovremen i jasno vođen proces evaluacije, tretmana i postignutog cilja.

Nakon predavanja studenti su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim tehnikama OT u mentalnom zdravlju a na nekima od njih su i praktično učestvovali.
...
...
...
...