• Integrativna Okupaciona Terapija
  OT Centar
  Jedistven metod razvijen da podrži, razvije i unapredi funkcionisanje osoba
  u svakodnevnim životnim aktivnostima.
 • Play Terapija
  OT Centar
  Terapija igrom je usmerena na rešavanje detetovih poteškoća u
  psihosocijalnom razvitku.
 • Okupaciona Radna Terapija
  OT Centar
  Okupaciona/Radna terapija je deo terapeutsko-rehabilitacionog
  programa.

Obaveštenje

Izložba DE(-)STIGMA

13-16 Novembar, kuća Đure Jakšića, Skadarska 34, Beograd sa početkom u 18h

Read More

Projekti i Saradnja

Program ImagineIF

OT Centar je izabran kao jedan od top 13 finalista programa ImagineIF, u organizaciji Innovation Forum-a i Naučno-tehnološkog Parka Beograd, u partnerstvu sa Health Tech Lab organizacijom a sve u cilju inovacija u zdravstvenom sektoru.

Read more

Izložba ’’POČETAK’’

Naš najznačajniji projekat je izložba ’’Početak’’, ovim projektom želeli smo da uvedemo inovacije i vidljive rezultate u polje zdravstvene, socijalne i društvene inkluzije osoba sa mentalnim poteškoćama kroz realan terapijski proces.

View Details

StartUp

OT Centar

Naše aktivnosti su usmerene ka zaštiti mentalnog zdravlja kroz blagodeti Okupacione terapije i njenih komplementarnih grana kao i kroz inovativne i nove tehnike koje su usmerene ka unapređenju i zaštiti mentalnog zdravlja.

Nudimo rešenja koja donose sklad u življenju bez problema koji često umeju biti parališući i nerešivi. Našim radom želimo pozitivno da utičemo na razvoj našeg Društva u celini.

O Nama

Naša Galerija

Samo deo lepih trenutaka !

Naši Prijatelji