Loading...
Disable Preloader

Program ImagineIF


Author: milm123

Categories: Projekti i Saradnja

Tags: imagineif-takmicenja


OT Centar je izabran kao jedan od top 13 finalista programa ImagineIF, u organizaciji Innovation Forum-a i Naučno-tehnološkog Parka Beograd, u partnerstvu sa Health Tech Lab organizacijom a sve u cilju inovacija u zdravstvenom sektoru.

Sa našim StartUp projektom pod nazivom ’’MentalHelathVR’’ pokrenuli smo novu vrstu terapijskih mogućnosti u Srbiji. OT Centar će se potruditi da ideju ostavri do kraja i da naš inovativni terapijski sistem bude dostupan svima.


Predstavljanje finalista imagineIF takmicenja

Naši Prijatelji