Loading...
Disable Preloader

Projekti i Saradnja
Održan Kurs I kategorije sa međunarodnim učešćem u Beogradu

Author: milm123

Categories: Edukacija

Tags: kurs-otcentar-beograd

Početkom Novembra 2019.godine u Beogradu održan je Domaći kurs I kategorije sa regionalnim učešćem u organizaciji Centra integrativne okupacione terapije. Edukativni skup je bio posećen u predv... Read more...


Naši Prijatelji