Loading...
Disable Preloader

Projekti i Saradnja
Izložba ’’POČETAK’’

Author: milm123

Categories: Radna Terapija

Tags: izlozba-pocetak

Naš najznačajniji projekat je izložba ’’Početak’’, ovim projektom želeli smo da uvedemo inovacije i vidljive rezultate u polje zdravstvene, socijalne i društvene inkluzije osoba sa menta... Read more...


Naši Prijatelji