Obaveštenje

img1

13-16 Novembar, kuća Đure Jakšića,

Skadarska 34, Beograd sa početkom u 18h

OT Centar nastavlja sa programom izložbi naših korisnika u cilju skretanja pažnje na osobe samentalnim poteškoćama.

Sa našim prijateljima koji su podržali izložbu pokušaćemo da približimo razmišljanja i način življenjaosoba sa mentalnim poteškoćama u vreme epidemije koja je pogodila našu zemlju i celi svet.

Izložba pod nazivom DE(-)STIGMA je deo našeg rada na destigmatizaciji i prihvatanju osoba samentalnim poteškoćama u Srbiji. Takođe izložba pokazuje mogućnosti Radne terapije u zaštitimentalnog zdravlja.

Specifičnost izložbe je ta što je skoro cela postavka nastala u radno terapijskim procesima za vremeepidemije Coronavirus-a u Srbji, takođe autori su osobe sa mentalnim poteškoćama koji koriste uslugeOT Centra i nemaju nikakvo formalno obrazovanje unutar sfere umetnosti. Svaki rad je nastao kaoprodukt okupaciono terapisjkog procesa uz profesionalno vođstvo.

Imaćete prilike uz autore radova da prođete kroz izložbu i tom prilikom ćete moći da čujete na kojinačin su nastali radovi, bićete u prilici lično da vidite i čujete o veoma delikatnom načinu nastajanjaradova kroz okupaciono terapijski proces.

Uz autore radova tu će biti naši radni terapeuti i saradnici iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja koji ćepodeliti njihova iskustva koja su stečena u vreme epidemije u Srbiji, na koji način su morali da seprofesionalno adaptiraju kako bi nastavili pružanje terapijskih usluga njihovim korisnicima, koji su biliizazovi i sa kakvim preprekama su se suočavali da bi došlo do izložbe DE(-)STIGMA.

Izložba će se održati 13-16 Novembra u kući Đure Jakšića sa početkom u 18h, Skadarska 34, Beograd.Uz sve mere predostrožnosti i praćenje epidemioloških preporuka sa zadovoljstvom Vas pozivamo dadođete i budete deo našeg sveta.

Za više informacija možete posetiti:

FB: https://www.facebook.com/otcentar/

Instagram: https://www.instagram.com/ot_centar_bg/


"Brošura"