Ergoterapija

Ergoterapija

Reč "ergo" pomoću koje je dobijen naziv ergoterapije potiče od strarogrčke reči érgon, što znači: rad, aktivnost. Prve primene ergoterapije su počele u SAD početkom 20. veka, i to u ordinacijama i ateljeima najrazličitijih stručnjaka: lekara, socijalnih radnika, pa čak i umetnika i arhitekata. Začetnik ove metode u Nemačkoj je Herman Simon, koji je 1924. izneo svoju teoriju radne terapije za psihički obolele. Danas je ergoterapija visoko razvijena disciplina.

Ergoterapija je namenjena ljudima svih uzrasta koji zbog nekog fizičkih ili mentalnih poteškoća ne mogu da obavljaju svakodnevne aktivnosti, što utiče na njihovo zdravlje i interakciju sa oklonom.

Cilj ergoterapije jeste da se deci, adolescenatima i odraslima sa različitm vrstama smetnji pomogne da se što bolje osamostale za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života i samozbrinjavanja kako bi imali što kvalitetniji život.

Kroz ergoterapiju utiče se na psihofizički i socialni integritet ličnosti, i kroz primenu terapije radi se na očuvanju, negovanju i razvijanju preostalih sposobnosti osobe. Individualni pristup ogleda se baš u vođenju računa o ličnosti klijenta.

...
...
...
...