Integrativna Okupaciona Terapija

Integrativna Okupaciona Terapija

Integrativna okupaciona terapija podrazumeva:

 • Kreativan način izražavanja misli,osećanja,pa čak i simptoma bolesti
 • Smanjenje napetosti kod osobe
 • Smanjenje anksioznosti i strahova
 • Oslobađanje od negativnih misli i osećanja
 • Razvija se kreativnost i maštovitost
 • Uče se nove socijalne veštine i veštine odnosa sa porodicom
 • Proširuje samoizražavanje, samospoznaju, samopotvrđivanje i samoefikasnost
 • Razvija se poštovanje, prihvatanje sebe i drugih
 • Kreativno rešavanje problema
 • Aktivnosti gde se razvijaju koncentracija i pažnja
 • Uče se strpljenju i toleranciji
 • Podsticanje različitih sposobnosti i veština,od praktičnih preko logičkih,do razvoja osećaja za kreativno izražavanje
Postoji nekoliko tipova integrativnog modela koje je potrebno primeniivati u kontinuitetu...

Osobe se lakše opuštaju,vežbaju kontrolu impulsa primenom integrativnog modela i on sam služi kao „alarm“ za odrasle ili decu koji su introvertni,teško pričaju o svom problemu