MentalHealthVR

mental-health-vr

Mental Health VR

MentalHealthVR

MentalHealthVR je sistem virtuelne realnosti usmeren ka osobama koje usled nekih određenih činilaca imaju problema u mentalnom zdravlju ili rehabilitaciji, primenjiv je u edukativnom aspektu ali takođe i unutar naučnoistraživačkih polja multidisciplinarnog tipa. Programima virtuelne realnosti omogućavamo unapređenje terapijskih procesa koji se koriste u lečenju, zalečenju ili prevenciji određenih poremećaja, bolesti ili simptoma kroz inovativni i savremen pristup.

MentalHealthVR može biti primenjen u ustanovama:

  • Zdravstvenog tipa
  • Socijalnog tipa
  • Obrazovnog tipa
Sistem pruža asistenciju u tretiranju poremećaja ili lečenja, a zamišljen je kao proizvod koji je moguće koristiti u tri važna segmenta koja čine veliki deo zdravstvenog, socijalnog i edukativnog interesa.

Dakle to su:

  • Fobije
  • Bolesti zavisnosti
  • Amputacije ekstremiteta


Ukoliko ste zaineresovani za uključivanje u naš StartUp projekat donacijama, poslovnom saradnjom ili imate određen predlog, budite slobodni i kontaktirajte nas putem mejla: otcentarbg@gmail.com rado ćemo organizovati prezentaciju ili sastanak sa Vama.