Okupaciona/Radna Terapija

Okupaciona/Radna Terapija

Okupaciona/Radna terapija je deo terapeutsko-rehabilitacionog programa i obuhvata:

 • manuelne,
 • kreativne,
 • socijalne,
 • edukativne

aktivnosti sa ciljem da se kod klijenata postigne određena funkcija ili određeni mentalni stav ili ponašanje. A posebno se preporučuje kod osoba nakon završenog bolničkog tretmana kao neophodni deo rehabilitacijskog procesa.

Dejstvo okupacione terapije na psihičke funkcije

 • Buđenje pažnje
 • Usmeravanja
 • Zadržavanje pažnje
 • Poboljšanje raspoloženja
 • Voljne aktivnosti
 • Psihosocijalne aktivnosti putem socijalnih kontakata ostvarenih kroz rad u velikoj grupi
 • Psihomotorne aktivnosti
 • Postizanje relaksacije
 • Pomoć klijentu u oslobađanju i kontroli negativnih impulsa
 • Održavanja i poboljšanje radne sposobnosti
 • Unapređenje samopouzdanja
 • ''Pražnjenje''
 • Usmeravanje pažnje na pozitivno razmišljanje,koncentraciju,eliminisanje negativnih misli i razmišljanja
 • Stvaranje osećaja pripadnosti i jednakosti

Dejstvo okupacione terapije na fizičke funkcije

 • Aktivnosti koje doprinose poboljšanju kordinacije ,preciznosti i spretnosti
 • Aktivnosti i tehnike koje podstiču razvoj telesne šeme
 • Poboljšavanje i razvoj krupne i fine motorike
 • Razvoj koordinacije oko-ruka
 • Uvežbavanje sopstvenog načina kretanja u prostoru
 • Obučavanje aktivnosti svakodnevnog života i aktivnosti samozbrinjavanja odraslih i dece
 • Poboljšаnje kvаlitetа postojećeg obrаzovnog sistemа nа svim nivoimа
 • Inkluzija i socijalizacija deteta u okolnu sredinu i u skolskim aktivnostima
 • Podsticanje društvenosti i odgovornosti

Okupaciona/Radna terapija se primenjuje kod:

 • Dece uzrasta od 5-15 godina
 • Adolescenata od 16-24 godine
 • Odraslih preko 25 godina

Cilj okupacione terapije je podsticanje psihofizičkog razvoja i prevencija nesposobnosti, hendikepa, uključujući obuku u aktivnostima svakodnevnog zivota i samozbrinjavanja, kako bi se postigla samostalnost i što kvalitetniji život

Radni terapeut treba da poznaje anatomske, fiziološke, motoričke i kineziološke osobine klijenta unutar celovitog pristupa u procesu tretmana, rehabilitacije i habilitacije.

Strukovno znanje radnog terapeuta usmereno je na potrebe integriteta klijenta. Radnoterapeutskim tretmanom teži se uspostavljanju funkcionalne sposobnosti klijenta, navodeći ga na korišćenje preostalih fizičkih funkcija, i stvaranja pozitivnog mentalnog stava, nezavisno da li se radi o oštećenju, onesposobljenju ili hendikepu.