Nešto o Nama

img1

Dobro došli u

Centar integrativne okupacione terapije – OT Centar

Mi smo prva osnovana organizacija na polju Integrativne Okupacione Terapije u Srbiji kao i prva organizacija koja se profesionalno bavi Radnom/Okupacionom terapijom u mentalnom zdravlju. Sa radom smo počeli u Beogradu sa ciljem da pružimo alternativu u sagledavanju potreba dece, adolescenata i odraslih, pružanjem adekvatnih vidova usluga u skladu sa doktrinom Integrativne i Okupacione Terapije. Naš mali ali efikasan tim stručnjaka potrudiće se da Vam približi sistem rada, rehabilitacije i edukacije kroz jedinstvene metode Integrativne i Okupacione Terapije.Pored toga moramo naglasiti da je Integrativna Okupaciona Terapija metod usmeren na rešavanje poteškoća u psihosocijalnom razvitku, u poboljšavanju i podizanju samopouzdanja, samopoštovanja i razvitku strategija za savladavanje stresnih situacija kod dece, adolescenata i odraslih, gde dolazi do problema o kojima osobe u glavnom ne govore što zbog nemogućnosti adekvatnog izražavanja, straha od osude, nepoverenja ili jednostavno nemogućnosti prepoznavanja simptoma.

U Integrativnoj Okupacionoj Terapiji klijent koristi svoje trenutne kapacitete (umno i telesno) za izražavanje svog trenutnog mentalnog i fizičkog stanja, osećanja, misli, želja itd. Što mu pomaže da se opusti i iznese svoje probleme uz profesionalno vođenje terapeuta. Takođe aktivnosti OT Centra usmerene su ka osnaživanju osoba sa mentalnim poteškoćama nakon aktivnog lečenja u zdravstvenim ustanovama, u vidu jedinstvene podrške negovanju novostečenih pozitivnih navika i veština.

Naše aktivnosti su u velikoj meri usmerene i ka zdravoj populaciji koja ima potrebu za edukacijom i prevencijom.

<